Pyskowiczanie nagrodzeni za zasługi dla województwa śląskiego

2022-08-30

Miło nam poinformować, że mieszkańcy naszego miasta znaleźli się w gronie nagrodzonych Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego. To zaszczytne wyróżnienie trafiło do Wacława Kęski, byłego burmistrza Pyskowic, Henryka Sibielaka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Grzegorza Cebuli, czyli popularnego C-booL'a oraz do Stowarzyszenia Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”, które prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. Wyróżnienia przekazano uroczyście 28 sierpnia br. w trakcie XXII dożynek wojewódzkich w Niewieszu.

Grupa odświetnie ubranych osób stoi na scenie krąg, trzymając niebieskie pudełka. Na pierwszym planie sztuczne kwiaty - ozdoba sceny

Nagrodzony złotą odznaką Wacław Kęska to długoletni burmistrz Pyskowic, a wcześniej działacz związkowy, przewodniczący Związku Zawodowego w Zakładach Mechanicznych Bumar Łabędy. Przez 16 lat będąc włodarzem miasta, doprowadził do zrealizowania wielu istotnych inicjatyw. „Podczas rządów Wacława Kęski Pyskowice wyraźnie zmieniły swój charakter - stały się miejscem dynamicznego rozwoju, w pełni realizując motto "Rozwój wpisany w tradycję". Mając na względzie wszelkie zasługi pana Wacław Kęski dla miasta Pyskowic, powiatu gliwickiego, a tym samym dla województwa śląskiego pragnę potwierdzić, że kandydat w pełni zasługuje na przyznanie Złotej Odznaki (…)” - czytamy w uzasadnieniu wniosku o przyznanie nagrody.

Złotą odznaką uhonorowano również Grzegorza Cebulę, bardziej znanego jako C-BooL. Jest DJ-em, producentem muzycznym oraz właścicielem wytwórni C-Wave Records. Jego wszystkie teledyski w serwisie YouTube łącznie wyświetlono ponad 385 milionów razy, jako DJ w swojej 24-letniej karierze zagrał w setkach klubów w Polsce i zagranicą. Jak zauważono w uzasadnieniu wyróżnienia artysta w swojej działalności muzycznej chętnie prezentuje województwo śląskie i powiat gliwicki, uwieczniając jego piękno między innymi na teledyskach. W wywiadach podkreśla swoje śląskie pochodzenie promując nasz region również na arenie międzynarodowej.

Odznakę tej samej rangi otrzymały również Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza”, które od 2006 skutecznie działają w zakresie społecznego rozwoju społeczeństwa województwa śląskiego, a konkretniej niepełnosprawnych osób z terenu gminy Pyskowice, Rudziniec, Toszek i Wielowieś. Ich głównym celem jest rehabilitacja społeczna, czyli rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej. Z zajęć korzysta 36 osób dorosłych, które są upośledzone w stopniu znacznym i umiarkowanym, a także osoby niepełnosprawne ruchowo.

Henryk Sibielak otrzymał srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Jest dyrektorem MOKiS w Pyskowicach, samorządowcem, społecznikiem. Uwagę wnioskodawcy i kapituły nagrody zwróciło m.in. jego zaangażowanie we współpracę z organizacjami pozarządowymi, zaangażowaniu dla społeczności lokalnej oraz udział w wielu akcjach charytatywnych.

Wyróżnienia w imieniu marszałka województw śląskiego wręczyli Jan Kawoluk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz radny sejmiku Bartłomiej Kowalski, członek kapituły odznaki.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.