RACJONALIZACJA W ZARZĄDZANIU ZUŻYCIEM MEDIÓW ENERGETYCZNYCH - KONFERENCJA

2009-10-20

23 października 2009 r. o godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się III konferencja Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach poświęcona racjonalizacji w zarządzaniu zużyciem mediów energetycznych w jednostkach organizacyjnych gminy Pyskowice. Inicjatorami konferencji są: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Józef Rubin oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - dr inż. Waldemar Paszkowski.

Program konferencji:

15.00-15.15 Uroczyste otwarcie konferencji - Wacław Kęska - Burmistrz Miasta Pyskowice. Przywitanie zaproszonych gości

15.15-15.25 Analiza stanu prawnego i przesłanek legislacyjnych w zarządzaniu mediami w świetle obowiązujących aktów prawnych - Józef Rubin

15.25-15.35 Omówienie wdrażania nowoczesnych rozwiązań bezpieczeństwa energetycznego w budynkach oraz gminie - przedstawiciel Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej

15.35-15.45 Prezentacja wybranych aspektów z analizy zużycia mediów i wdrożonych rozwiązań efektywności energetycznej w budynku Urzędu Miejskiego - Piotr Denisiewicz
15.45-15.55 Prezentacja ogólnej analizy zużycia mediów gminnych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do budżetu miasta - Waldemar Paszkowski
15.55-16.15 Przerwa na kawę

16.15-16.35 Zarządzanie mediami w obiektach oświatowych na przykładzie wybranej gminy - Waldemar Paszkowski, Bożena Herbuś

16.35-16.45 Omówienie możliwości zastosowania kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych gminy - przedstawiciel Agrotur S.A.

16.45-17.25 Prezentacja przedstawicieli dostawców mediów: Vattenfall, Idea '98, PWiK, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem
17.25-17.40 Dyskusja i zakończenie konferencji