Radny Bartłomiej Kowalski odwiedził Pyskowice. Rozmawiano m.in. o przebudowie ul. Gliwickiej

2023-01-09

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i udrożnienie głównego połączenia między Pyskowicami a Gliwicami to cel planowanej przez nasze miasto wspólnie z samorządem województwa śląskiego dużej inwestycji komunikacyjnej. O projekcie i innych rozwiązaniach drogowych służących rozwojowi Pyskowic rozmawiali dzisiaj, 9 stycznia, w urzędzie miejskim burmistrz Adam Wójcik oraz Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województw Śląskiego.

Dwóch mężczyzn w ganiturach i z brodami na tle ścianki reklamowej miasta Pyskowice

Plan zakłada przebudową Drogi Wojewódzkiej 901 na odcinku od granicy Pyskowic z Gliwicami do zbiegu z obwodnicą (DK94) wraz z korektą skrzyżowania ulic Gliwicka – Zaolszany. Realizację inwestycji, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, rozłożono na lata 2023 – 2026, przy czym prace budowlane mają rozpocząć się w 2025 r. i potrwać dwa lata. Przedsięwzięcie znalazło już swoje miejsce w planie zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa śląskiego.

Założenia związane z przedmiotowym odcinkiem DW 901 zakładają jego kompleksową modernizację. Projekt uzupełniający, o wartości 1 374 423 zł, obejmuje budowę dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem. Wykonania tej części przedsięwzięcia można spodziewać się szybciej, bo już w tym roku.

Zamierzeniom inwestycyjnym właściciela DW 901 poświęcone było dzisiejsze spotkanie. Warto dodać, że miasto posiada już gotową koncepcję budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Gliwickiej w Pyskowicach na odcinku od ogródków działkowych ROD ZORZA do granicy z miastem Gliwice i będzie zabiegać o realizację tego projekty w ramach zadania, o którym mowa.

- Bartłomiej Kowalski mocno wspierał nasze zabiegi w związku z podniesieniem jakości drogi łączącej Pyskowice z Gliwicami. Bardzo dziękuję mu za zaangażowanie i pomoc w tej sprawie – podkreśla burmistrz Adam Wójcik.