RAJD ROWEROWY

2008-05-26

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach oraz Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach zapraszają na rajd rowerowy „O ZIELONY LIŚĆ KASZTANOWCA" w dniu 31 maja 2008r.

Regulamin Rajdu Rowerowego - „O zielony liść kasztanowca"


Organizatorzy:
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, ul .Ziemowita 1 IIIp. 44-100 Gliwice
tel./fax.: 032 / 231-85-91, 697 988 056 oraz
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Rynek 12,
tel. 231-05-76.
Cel imprezy: Popularyzacja turystyki kolarskiej i krajoznawstwa wśród mieszkańców powiatu gliwickiego a szczególnie młodzieży szkolnej. Poznanie zabytków Ziemi Gliwickiej.
Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
W rajdzie mogą wziąć udział:
-zespoły składające się z młodzieży szkół średnich, gimnazjów i szkół podstawowych pod opieką nauczycieli lub osób dorosłych.
-mieszkańcy powiatu gliwickiego i miasta Gliwic.
W zgłoszeniu należy podać:
- w zgłoszeniu indywidualnym należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji uczestnika rajdu.
- w zgłoszeniu grupowym należy podać nazwę i adres organizacji zgłaszajacej, imienny wykaz uczestników rajdu oraz adres kierownika drużyny.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 29 maja 2008r na adres mailowy: biuro@pkegliwice.pl
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Program rajdu:
Zbiórka uczestników rajdu o godzinie 10.00 przed siedzibą PTTK w Gliwicach, Rynek 12.
Przejazd trasą: Ostropa (zwiedzanie drewnianego Kościoła św. Jerzego) - Kozłów - Łany Wielkie - aleja kasztanowa - Rachowice (drewniany kościół Św. Trójcy), ścieżka Przyrodniczo-Leśna - Sośnicowice (barokowy pałac, krzyż pokutny) - Smolnica (ścieżka przyrodnicza, drewniany kościółek pw. Św. Bartłomieja Apostoła).
Meta rajdu - leśniczówka w Smolnicy: pieczenie kiełbasek i rozdanie kubków z listkiem kasztanowca dla uczestników rajdu. Powrót trasą przez Wilcze Gardło do Gliwic.
Ogólne warunki uczestnictwa:
Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Finansowanie:
Rajd jest organizowany w ramach projektu „Aktywny udział mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego w ochronie kasztanowców" współfinansowanego przez Unię Europejską i Starostwo Powiatowe w Gliwicach.