Raport o stanie gminy. Tak wyglądał 2023 rok w Pyskowicach

2024-06-07

Szanowni Mieszkańcy, prezentujemy "Raport o stanie gminy za 2023 r.". Na ponad 240 stronach podsumowujemy miniony rok - kondycję finansową miasta, najważniejsze inwestycje, wydarzenia, programy, inicjatywy. Prezentowane dane składają się na całościowy obraz Pyskowic na koniec 2023 roku. Z publikacją można się zapoznać m.in. na stronie (link) www.pyskowice.pl/URZĄD MIEJSKI/ „Raport o stanie gminy". Zachęcamy do lektury, a następnie do dyskusji. Okazją będzie najbliższa sesja rady miejskiej, 20 czerwca.

Obrazek dekoracyjny, elementy akwareli ze stacją kultury i lokomotywą, logo pyskowic na buiałym tle i podpis 'raport o stanie gminy 2023"

Raport zawiera zbiór danych przygotowanych przez komórki urzędu miejskiego oraz jednostki organizacyjne gminy, które pozwalają wskazać kierunki rozwoju miasta i stwarzają płaszczyznę do debaty co ewentualnie wymaga korekt lub zmian w procesie zarządzania miastem oraz adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości zewnętrznej.

Rok 2023 był przecież intensywny i pełen wyzwań. Mimo trudnej sytuacji finansowej samorządów i konieczności stawienia czoła kryzysowi energetycznemu oraz skutkom inflacji, które równie mocno sięgały do portfeli mieszkańców, jak i obciążały budżet miasta, udało się kontynuować prace przy istotnych projektach. Zrealizowane przedsięwzięcia tworzą przyszłość miasta i podnoszą jakość życia mieszkańców.

„Nic nie dzieje się bez współpracy. Dziękuję więc wszystkim, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju Pyskowic. Dziękuję radnym miejskim za wsparcie i mądre decyzje, kadrze kierowniczej, pracownikom samorządowym, kierownictwu i pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych, nauczycielom, dyrektorom przedszkoli, szkół, żłobka, instytucji kultury, pracownikom i zarządom spółek miejskich oraz wszystkim naszym służbom. Wielkie podziękowania kieruję również do wszystkich społeczników, którzy w ramach działań organizacji pozarządowych oddolnie tworzą, współdziałają i niezwykle wzbogacają ofertę Pyskowic. – składa podziękowania na wstępie „Raportu” Adam Wójcik, Burmistrz Miasta Pyskowice.

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem”. Znajdziecie go Państwo w wersji elektronicznej na stronie www.pyskowice.pl we wskazanym na wstępie miejscu, a formie tradycyjnej – już w przyszłym tygodniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej i czytelniach miejskich szkół. Liczymy, że Raport stanie się przyczynkiem do dyskusji o naszym mieście tu i teraz, jak i o jego przyszłości.

Swoimi przemyśleniami na temat "Raportu" będzie można podzielić się na sesji rady miejskiej. 20 czerwca o godz. 15.45 radni spotkają się m.in., by zagłosować w sprawie absolutorium dla burmistrza. Jednym z punktów obrad będzie debata nad raportem. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest ona otwarta dla mieszkańców. Kto chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Należy złożyć je najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, czyli do 19 czerwca, w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w godzinach jego pracy. O kolejności dopuszczania do głosu i samej możliwości jego zabrania decydować będzie kolejność zgłoszenia - w debacie może uczestniczyć 15 mieszkańców.

Zapraszamy do zaznajomienia się z „Raportem” i udziału w dyskusji.