Raport o stanie gminy. Wszystko o Pyskowicach w 2021

2022-06-07

Szanowni Mieszkańcy, oddajemy pod Państwa uwagę nowy "Raport o stanie gminy za 2021 r.". To bardzo ważne wydawnictwo. Na blisko 240 stronach podsumowujemy miniony rok - kondycję finansową miasta, najważniejsze inwestycje, wydarzenia, programy. Można się z nim zapoznać m.in. na stronie (link) www.pyskowice.pl/URZĄD MIEJSKI/ „Raport o stanie gminy". Zachęcamy do lektury, a potem do dyskusji. Okazją do zabrania głosu będzie najbliższa sesja rady miejskiej, 23 czerwca.

Raport jest owocem współpracy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz jednostek gminy. To jednak nie tylko obraz konkretnego, 2021, roku. To również próba pokazania jak złożonym organizmem jest miasto, ile dziedzin wymaga współdziałania, by mieszkańcy mieli lepiej, a Pyskowice szły do przodu.

Wydawnictwo w przejrzysty sposób podsumowuje ubiegły rok. Koncentruje się na najważniejszych wydarzeniach, sprawach, problemach, na tym wszystkim, czym żyło miasto. A był to rok trudny i nieprzewidywalny, pełen niepewności, obaw i lęków związanych z pandemią koronawirusa. Ale mimo wyzwań związanych z epidemią, która odbiła się również na sytuacji finansowej samorządów, udało się sporo zrobić. Dla Pyskowic 2021 nie był rokiem straconym. W tym również duża zasługa mieszkańców.

„Jestem dumny, że pomimo trudności zadania i cele wyznaczone na 2021 r. udało się zrealizować. Chciałbym (...) serdecznie podziękować radnym Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącą Jolantą Drozd za wsparcie, porozumienie i wiele wspólnie podejmowanych, często trudnych decyzji. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz miasta: kadrze kierowniczej, pracownikom samorządowym, kierownictwu i pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych, naszym nauczycielom i rodzicom, dyrektorom żłobka, przedszkoli i szkół, instytucji kultury, zależnych od miasta spółek kapitałowych, służbom, pracownikom branż, którzy wykonywali pracę na rzecz mieszkańców, a także związków i stowarzyszeń gmin. Ogromnie dziękuję również wszystkim członkom organizacji pozarządowych, mieszkańcom aktywnie uczestniczącym w życiu miasta i wolontariuszom niosącym bezinteresowną pomoc” – składa wyrazy podziękowania na wstępie „Raportu” Adam Wójcik, Burmistrz Miasta Pyskowice.

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem”. Mamy nadzieję, że przeczytacie go Państwo z zainteresowaniem. Znajdziecie go w wersji elektronicznej na stronie www.pyskowice.pl we wskazanym na wstępie miejscu, a formie tradycyjnej - w Miejskiej Bibliotece Publicznej i już niedługo w czytelniach miejskich szkół. Liczymy, że jego lektura stanie się inspiracją do dyskusji na tematy ważne dla Pyskowic.

Okazją, żeby publicznie podzielić się swoimi przemyśleniami, będzie sesja rady miejskiej. 23 czerwca o godz. 15.30 radni spotkają się m.in., by zagłosować w sprawie absolutorium dla burmistrza. Jednym z punktów porządku obrad będzie właśnie debata nad raportem. W myśl ustawy o samorządzie gminnym jest ona otwarta dla mieszkańców. Kto chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Należy złożyć je najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, czyli do 22 czerwca, w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w godzinach jego pracy. O kolejności dopuszczania do głosu i samej możliwości jego zabrania decydować będzie kolejność zgłoszenia - w debacie może uczestniczyć 15 mieszkańców.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a po zakończeniu debaty rada przeprowadza głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza.

Zapraszamy do zaznajomienia się z „Raportem” i udziału w dyskusji.