RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 R.

2019-06-21

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) został przygotowany "RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 r.", który można pobrać w zakładce: WAŻNE TEMATY.
Raport o stanie gminy będzie rozpatrywany przez Radę podczas sesji 27 czerwca 2019 r.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 R.

Zgodnie z zapisami ww. Ustawy w debacie nad "Raportem o stanie Gminy" mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust.6 Ustawy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany "Raport o stanie Gminy".

 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie gminy będzie rozpatrywany przez Radę podczas sesji zaplanowanej na 27 czerwca 2019 r.