REKLAMACJA WYZWOLENIA

2010-08-13

W 2009 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, przy udziale środków finansowych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, dokonał remontu drogi powiatowej tj. ulicy Wyzwolenia. Została wykonana nakładka. Już na etapie odbioru Gmina Pyskowice zgłosiła zastrzeżenia dotyczące wykonania tej drogi. Po przeglądzie gwarancyjnym w roku bieżącym uznano usterki i wykonano poprawki.

Wykonawca drogi firma  DOMAX wykonała następujące poprawki:

- wymiana 25m2 nawierzchni w rejonie skrzyżowania na Jaśkowice,

- uszczelnienie połączeń technologicznych w rejonie posesji nr 7,

- wymiana 125m2 nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego,

- uszczelnienie spękań w osi jezdni w rejonie posesji nr 1,

- regulacja wysokościowa dwóch wpustów wraz z likwidacją zastawiska wodnego w rejonie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej,

- wymiana 225m2 nawierzchni w rejonie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej,

- uszczelnienie spękania drogi masą zalewową na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kard. St. Wyszyńskiego.