REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW

2019-06-06

W związku z licznymi telefonami w sprawie utrzymujących się nieprzyjemnych zapachów, zwłaszcza na terenie południowej części miasta, informujemy, że prace związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej Zarząd spółki „Zaolszany" stara się prowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców miasta.

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW

Na teren składowiska dowożone są obecnie niezbędne materiały pozwalające na końcowe wypełnienie i zamknięcie obiektu. Wszelkie dostarczane odpady mieszczą się w kodach przewidzianych w procesie rekultywacyjnym i są to m.in.: gruz ceglany, tynki, elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu, minerały (np. piasek i kamienie), żużle, popioły paleniskowe, gleba i ziemia (w tym kamienie), kompost, ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Niestety z powodu wysokich temperatur odpady biologicznie czynne wydzielają nieprzyjemne zapachy. W celu likwidacji uciążliwości odpady te będą przesypywane wapnem oraz zostanie ograniczona liczba dni w tygodniu, w których będą dowożone na składowisko.

Bieżące informacje i fotorelacja przedstawiająca postęp prac prowadzonych na składowisku odpadów  dostępna jest w zakładce: "WAŻNE TEMATY"