REMONT DROGI - ULICA ZAOLSZANY

2011-06-22

Od 13 czerwca br. prowadzony jest na ul. Zaolszany na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Gliwickiej remont drogi. Zakres prac remontowych obejmuje uregulowanie szerokości jezdni do min. 6,5 m, zastąpienie krawężników wtopionych w jezdnię krawężnikami odkrytymi, remont nawierzchni jezdni polegający na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu nakładki bitumicznej. Celem remontu jest również oprócz pogrubienia i wyrównania nawierzchni jezdni poprawa odwodnienia. Aktualnie prace remontowe wchodzą w fazę, która może spowodować znaczne utrudnienia ruchu drogowego na w/w odcinku ul. Zaolszany oraz dojazd do przedsiębiorstw i placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych w tym miejscu.

Informujemy zatem, że zgodnie z ustalonym z Wykonawcą robót harmonogramem prac w dniu:
24 czerwca br. (piątek) rozpoczęte zostanie frezowanie nawierzchni drogi,
25 czerwca br. (sobota) w/w prace będą kontynuowane,
27 czerwca br. (poniedziałek) położony zostanie dywanik asfaltowy.

 

Proces frezowania będzie przebiegał etapowo przy utrzymaniu ruchu dwukierunkowego i przy czasowym wyłączeniu z ruchu poszczególnych fragmentów pasa ruchu ul. Zaolszany.

 

Proces układania masy bitumicznej zaplanowano w sposób znacznie ograniczający ruchu drogowy ul. Zaolszany, umożliwiając przejazd pojazdów uprzywilejowanych, autobusów komunikacji lokalnej organizowanej przez KZK GOP w Katowicach i PKS Sp. z o.o. w Gliwicach, pojazdów dostawczych do placówek handlowych, pojazdów firm zlokalizowanych na w/w odcinku ul. Zaolszany itp..
W tym czasie ruchem na ul. Zaolszany kierować będą uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy.

Pozostali uczestnicy ruchu drogowego, w tym nasi mieszkańcy powinni skorzystać z alternatywnych tras przejazdu, które pomiędzy dzielnicą południową, a północną miasta Pyskowice prowadzą odpowiednio następującymi ulicami :
• z ul. Sikorskiego, ul. Powstańców Śląskich, „obwodnicą miejską", ul. Gliwicką/ul. Wyzwolenia do centrum,
• z centrum ul. Mickiewicza, „obwodnicą miejską", ul. Powstańców Śląskich na ul. Sikorskiego.
Inną możliwą trasą przejazdu jest objazd z ul. Sikorskiego ul. Traugutta, ul. Czechowicką i ul. Gliwicką i w kierunku przeciwnym.


W celu uzyskania prawidłowej jakości wykonywanych prac apelujemy do mieszkańców o skorzystanie ze wskazanych tras przejazdu w dniach 24, 25 i 27 czerwca br.

 

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu kołowym wszystkich uczestników ruchu serdecznie przepraszamy.