REMONT MOSTU NAD KANAŁEM GLIWICKIM

2018-08-23

Trwają prace związane z przebudową mostu „Nad Kanałem Gliwickim" w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach. Zakres prac zasadniczych, podzielony jest na 3 główne etapy.

Remont mostu Nad Kanałem Gliwickim

Etap pierwszy to remont głównej części płyty pomostu polegający na usunięciu zniszczonych warstw betonu i skorodowanego zbrojenia oraz zastąpienie go nowymi warstwami. Jest to część prac, która wykonywana będzie jednocześnie z planowanym II etapem - remontem stalowej dolnej konstrukcji nośnej, czyli użebrowanych blachownic stalowych. Planowany okres realizacji tych prac to sierpień-wrzesień 2018 r. Po zakończeniu remontu i wzmocnieniu dolnej stalowej konstrukcji nośnej realizowany będzie etap III tj. remont górnej części stalowej konstrukcji mostu. Na realizację zadania wykonawca przewiduje okres ok. 4 miesięcy, tj. zakończenie planowane jest z końcem października 2018 r. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wynosi 2.176.513,41 zł z czego 1.850.036,00 zł to dofinansowanie otrzymane z Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To właśnie wyłącznie dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków pozabudżetowych Gminy możliwa jest realizacja tego zadania.