REMONT MOSTU - ZMIANY W FUNKCJONOWANIU LINII 707

2018-08-14

W związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prac remontowo-modernizacyjnych mostu „Nad Kanałem Gliwickim" w ciągu ul. Piaskowej, KZK GOP informuje, że wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu linii nr 707. Na czas trwania tymczasowej organizacji ruchu, wyłączona została możliwość przejazdu odcinkiem ul. Piaskowej.

W kursach prowadzonych zarówno w kierunku Placu kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Czerwionki i Łabęd, po obsłudze stanowiska przystanku „Dzierżno Młyńska" w kierunku Kanału Gliwickiego, autobus zawraca na skrzyżowaniu ul. Piaskowej z ul. Młyńską i ul. Kwiatową i włącza się na rozkładową trasę na stanowisku przystanku „Dzierżno Młyńska" w kierunku centrum Pyskowic, Czerwionki i Łabęd. Wyłączony z obsługi został przystanek „Dzierżno Pętla". Nastąpiło skrócenie trasy o 2,1 km w każdym kursie prowadzonym objazdem.

 

W kursach realizowanych obecnie w relacji: Pyskowice – Dzierżno Pętla, autobus dojeżdża do stanowiska przystanku „Dzierżno Młyńska" w kierunku Kanału Gliwickiego i odbywa postój w rejonie parkingu zlokalizowanego przy przedmiotowym przystanku.