REMONT ULICY CMENTARNEJ

2018-09-06

Trwają prace modernizacyjne na ul. Cmentarnej. Ze względu na to, że roboty drogowe są wykonywane w najstarszej części miasta w tzw. strefie „O" ochrony konserwatorskiej są prowadzone pod nadzorem archeologa. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSREM Sp. z o.o. wyłoniona w drodze przetargu. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 263.446,62 zł brutto.

Remont ul. Cmentarnej

W zakres robót wchodzą następujące prace:

  • modernizacja chodników od strony kościoła pw. św. Stanisława, przy budynkach ul. Armii Krajowej od nr 19-23, ul. Cmentarnej 5 i 6 oraz na wysokości murku;
  • naprawa murku przy parkingu polegać będzie na zdjęciu metalowego ogrodzenia i przykrycia, a następnie zastąpienia tych elementów nowymi. Wyczyszczony zostanie sam mur i będą uzupełnione fugi. Od strony parkingu mur będzie otynkowany;
  • zostaną wyrównane zapadliska w ulicy z kostki kamienne, zlikwidowane miejsca wyasfaltowane i uzupełniona kostka kamienna.