REMONT ULICY TRAUGUTTA

2010-09-07

W związku z zapytaniami mieszkańców informujemy, iż trwa procedura związana z rozstrzygnięciem przetargu na remont ul. Traugutta od ul. Szkolnej do posesji nr 62, którego przedmiotem będzie wykonanie nawierzchni asfaltowej. Otwarcie przetargu nastąpiło 1 września br. Oferty złożyło sześć firm. Komisja przetargowa dokłada wszelkich starań by jak najszybciej wyłonić wykonawcę i zawrzeć umowę. Zgodnie z założeniami Wydziału Gospodarki Komunalnej, który nadzoruje prace termin rozpoczęcia realizacji zadania przewidziano na drugą połowę września br.