REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

2013-08-08

Tradycyjnie już podczas wakacyjnej przerwy w nauce w pyskowickich szkołach i przedszkolach odbywają się prace remontowe i modernizacyjne. Największy zakres prac remontowych prowadzony jest w Przedszkolu nr 5. Mniejsze remonty i modernizacje odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 6, Zespole Szkół, Gimnazjum nr 1, Przedszkolu nr 1 oraz w Żłobku Miejskim. 

Największy zakres prac remontowych prowadzony jest w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szopena 9a, gdzie zostanie wykonywany:

- ostatni etap remontu dachu przedszkola obejmujący wymianę pokrycia dachowego z papy i stanowiący kontynuację remontu dachu z ubiegłego roku;

- remont kapitalny trzech łazienek dziecięcych obejmujący wymianę płytek podłogowych i ściennych, wymianę okien, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z umywalkami, bateriami, muszlami i spłuczkami, wymianę lamp oświetleniowych oraz malowanie pomieszczeń;

- remont kuchni i zmywalni obejmujący wymianę płytek ściennych i częściowo podłogowych, wymianę okien, lamp oświetleniowych z remontem części instalacji elektrycznej, wymianę części instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz likwidację starej nieczynnej wentylacji i malowanie pomieszczeń;wymianę okien w szatni i łączniku.

 

W Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 23 na ukończeniu jest remont sali gimnastycznej obejmujący: malowanie ścian, sufitów, drzwi, grzejników z osłonami oraz tablic do koszykówki, a także remont posadzki polegający na ułożeniu wykładziny sportowej z naniesieniem linii do gry. Ponadto w szkole naprawiono odpływ z rury spustowej. Zostaną także naprawione tynki i pomalowana ściana w szatni.

 

W Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Wyzwolenia 4 oraz w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej zostanie przeprowadzony remont toalet uczniowskich, zgodnie z wymaganiami Sanepidu (we wszystkich umywalkach uczniowskich zostanie wykonana instalacja bieżącej ciepłej wody, ponadto w każdej toalecie zostanie wykonana wentylacja mechaniczna wyciągowa). Zostaną także pomalowane ściany oraz sufity. Ponadto w SP6 odnowiono brudne i zniszczone ściany i sufity w pomieszczeniach żywnościowych (kuchni i zapleczu), naprawiono rurę spustową oraz parapet w świetlicy. Przy wejściu do szkoły zostały naprawione i pomalowane tynki. Przeprowadzono również częściową naprawę dachu. Naprawione zostanie oświetlenie zewnętrzne terenu szkoły. Planowany jest także I-szy etap modernizacji bieżni i skoczni w dal w SP6 polegający na korytowaniu, ułożeniu obrzeży, wykonaniu podsypki piaskowej oraz podbudowy z betonu jamistego, który będzie podłożem do ułożenia w kolejnym etapie nawierzchni poliuretanowej. W ZS wykonano ponadto naprawę niesprawnej instalacji odgromowej oraz pomalowano salę korekcyjną.

 

W Gimnazjum nr 1 przy ul. Strzelców Bytomskich 1 przeprowadzony zostanie remont dwóch sal lekcyjnych polegający na pomalowaniu ścian i sufitów oraz ułożeniu nowej wykładziny podłogowej. Pomalowane zostaną również dwie klatki schodowe i hol przy klatce schodowej.

 

W Przedszkolu nr 1 przy ul. Oświęcimskiej zostanie wymieniony kocioł c.o. oraz zamontowany zasobnik centralnej ciepłej wody, co pozwoli na likwidację dwóch bojlerów elektrycznych.

 

W Żłobku Miejskim przy ul. Paderewskiego zostaną naprawione tynki i pomalowane ściany w kuchni i zapleczu oraz naprawione zostaną schody zewnętrzne.