Rewitalizacja dworca PKP - "Stacja Kultury"

Rewitalizacja dworca PKP - "Stacja Kultury " - video;

Zachwyt. To uczucie nam towarzyszyło, gdy oglądaliśmy ten filmik. Zobaczcie na własne oczy jak będzie wyglądał skwer i budynek dworca PKP w Pyskowicach. Gdy na początku bieżącego roku - po 18 latach negocjacji - Adam Wójcik, wówczas zastępca burmistrza Pyskowic, finalizował umowę przejęcia tego obiektu od PKP, niewielu wierzyło, że przemiana jest możliwa. Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu mamy już koncepcję, którą z dumą prezentujemy. O kolejnych etapach oczywiście będziemy Was informować.

Opublikowany przez Pyskowice Środa, 10 października 2018

Kwiecień 2020 r.

Przetarg rozstrzygnięty. Firma Milimex SA odnowi dawny dworzec

Milimex S.A. z Siemianowic Śląskich zmodernizuje, a wcześniej wykona projekt budowlano – wykonawczy,  budynek dawnego dworca kolejowego w dzielnicy południowej. Firma wygrała przetarg na realizację prac ceną 7 341  410 ,58 zł. Inwestycja ma być gotowa do końca 2022 r. Miasto podpisało umowę w tej sprawie 30 kwietnia br.

Plany zakładają odrestaurowanie i przekształcenie zabytkowego obiektu w centrum aktywności twórczej „Stacja Kultury”. W pierwszym kroku dworzec zostanie objęty pracami remontowymi i termomodernizacyjnymi.

Szacunkowa wartość zadania wynosiła blisko 8,2 mln zł. W wyniku przetargu wydatek będzie jednak mniejszy. Zwycięzca, firma Milimex, zaproponował najtańszą cenę z pięciu złożonych ofert. Wyniki postępowania poznaliśmy 10 kwietnia.

W uratowaniu zabytku pomogą pieniądze z Unii Europejskiej. Zadanie posiada dofinansowanie w kwocie blisko 1,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. 

Wynik przetargu dostępny jest tutaj.


Marzec 2020.

Trwa przetarg na rewitalizację dawnego dworca kolejowego

Próg realizacji osiągnęła jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. W trwającym przetargu na  przebudowę byłego dworca kolejowego w Pyskowicach startuje pięć firm. Po zakończeniu zaplanowanych na ponad dwa lata prac w miejscu zrujnowanego obiektu powstanie centrum aktywności twórczej. W dalszych planach mowa również o budowie nowoczesnego węzła przesiadkowego. W uratowaniu zabytku pomogą pieniądze z Unii.

13 marca poznaliśmy oferty w postępowaniu na zaprojektowanie i wybudowanie „Stacji Kultury”. W założenia finansowe zadania, oszacowane  na blisko 8,2 mln zł, wpisują się trzy propozycje. Najniższą cenę, ponad 7,3 mln zł, przedstawiła firma Milimex z Siemianowic Śląskich. W budżecie projektu mieszą się również propozycje spółek Korabud z Gliwic (ponad 7,6 mln zł) oraz Efekt z Chorzowa (blisko 7,9 mln zł). Najdroższa pochodzi od firmy Dombud z Katowic, która oczekuje blisko 11 mln zł.

Obecnie oferty znajdują się w ocenie komisji przetargowej, wynik jej prac powinien być znany wkrótce.

W ramach prac wykonana zostanie kompleksowa termomodernizacja od wnętrza budynku, wymienione będą okna, pokrycie dachowe, ogrzewanie. Pojawią się panele fotowoltaiczne. Co warte podkreślenia odnowienie budynku przebiegnie z poszanowaniem jego historycznej tkanki.

Inwestycję zaplanowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  Dlatego rozpoczęcie modernizacji będzie możliwe dopiero z końcem tego roku, po uzyskaniu zezwolenia na budowę. Zakończenia inwestycji można spodziewać się do końca 2022.

Prace modernizacyjne to zaledwie wstęp do dalszych działań. Docelowo w budynku dworca powstać ma ośrodek twórczej i społecznej działalności pod nazwą „Stacja Kultury”. Zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym w skład centrum wejdą kawiarnia internetowa, biblioteka/mediateka, sale dydaktyczne i konferencyjne Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Organizacji Pozarządowych. Dodatkowo wydzielona zostanie sala „koncertowa”, sala ćwiczeń np. do zajęć jogi lub baletu oraz sala warsztatów rękodzielniczych. Wpleciona zostanie również funkcja obsługi podróżnych w postaci niewielkiej poczekalni z automatami biletowymi, dostępnej całą dobę.  Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji miasto zaplanowało w dalszej perspektywie budowę centrum przesiadkowego, które zostanie skomunikowane z nowym dworcem autobusowym na placu kard. Stefana Wyszyńskiego.

Podstawę planów stworzyło w 2018 r. przejęcie dworca od PKP, sfinalizowane przez obecnego burmistrza Adama Wójcika. Z uwagi na znaczne koszty inwestycję podzielono na etapy. W pierwszej kolejności zaplanowano  modernizację zabytkowej, pochodzącej z końca XIX wieku, nieruchomości.

Wchodzący do realizacji etap zadania posiada dofinansowanie w kwocie blisko 1,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.  

Szczegółowa informacja z otwarcia ofert jest dostępna tutaj i tutaj (korekta błędu pisarskiego z pierwszej informacji).