REWITALIZACJA RYNKU POD ZNAKIEM ZAPYTANIA

2008-10-16

W dniu 30 września 2008 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął kolejną aktualizację harmonogramu konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Tym razem termin naboru ustalono na 9.09.2009 - 9.11.2009 r. W tej sytuacji nawet przy pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dofinansowanie rewitalizacji Rynku, praktycznie niemożliwe jest przeprowadzenie prac związanych z rewitalizacją w roku 2010.

Powodem aktualizacji jest brak rozporządzeń w sprawie pomocy publicznej oraz przedłużające się procedury wdrażania RPO związane z niedostosowaniem prawa krajowego do UE w zakresie środowiska i koniecznością realizacji założeń programowych zgodnie z zasadą n+3(2). Wprowadzone do dokumentu zmiany dotyczą aktualizacji terminów naboru wniosków, wysokości alokacji przeznaczonej na dany konkurs. Podkreślić należy, że w przypadku działania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta" jest to już drugie przesuniecie terminu naboru wniosków.

Tak więc obchody 750-lecia naszego miasta odbędą się w bardzo okrojonej wersji projektu rewitalizacji. Na dzień dzisiejszy przewiduje się dokończenie w przyszłym roku re-montu i adaptacji II-go piętra Ratusza oraz odnowienie elewacji większości kamieniczek. Przewiduje się również uporządkowanie zieleni na Rynku.

Pozostałe roboty objęte projektem rewitalizacji, pod warunkiem otrzymania na ten cel środków z Unii Europejskiej, zostaną przesunięte z konieczności poza rok 2010.

Wbrew pojawiającym się pogłoskom należy podkreślić, że projekt rewitalizacji Rynku nie zakłada wyłączenia Rynku z ruchu drogowego, a wręcz przeciwnie rewitalizacja ma otworzyć teren śródmiejskiej starówki na działania biznesowe i kulturalne, jako podstawę działań rewitalizacyjnych w tym obszarze naszego miasta.