REWITALIZACJA - SPOTKANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I NGO

2016-11-22

Miasto Pyskowice przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Skuteczna rewitalizacja terenów zdegradowanych w znacznym stopniu zależy od dobrej współpracy władz samorządowych, mieszkańców, a także przedsiębiorców, organizacji społecznych i innych podmiotów działających w Pyskowicach.  25 listopada br. (piątek) zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (sala sesyjna - parter) na spotkania w ramach projektu LPR. 

W programie przewidziano:

 

14.00 - warsztaty dla przedsiębiorców służące poznaniu idei rewitalizacji,

 

15.00 - spotkanie dla przedsiębiorców służące ocenie propozycji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji,

 

16:00 - spotkanie służące zgłaszaniu pomysłów na projekty, które pomogą ożywić proponowany obszar rewitalizacji w Pyskowicach,

 

17.00 – warsztaty dla NGO „Jak budować partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, jak wspólnie angażować się w rewitalizację".

 

  • prezentacja założeń Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023,
  • analiza możliwości udziału organizacji pozarządowych w realizacji działań rewitalizacyjnych,
  • analiza możliwości rozwijania partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi, które będą wspierały Urząd Miasta Pyskowice we wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych oraz rozwiązywaniu problemów obszarów kryzysowych,
  • dyskusja