REWITALIZACJA – SPOTKANIE WARSZTATOWE W CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ

2016-12-14

Część południowa Pyskowic to jeden z podobszarów wyznaczonych do objęcia rewitalizacją. Mieszkańcy tej części miasta aktywnie włączyli się w przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji, gdzie chcą uwzględnić ważne projekty poprawiające jakość życia. 8 grudnia br. w Domu Parafialnym  przy kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach odbyło się spotkanie warsztatowe, podczas którego omawiano lokalne problemy i potencjały. Padły również pierwsze propozycje projektów, które mieszkańcy chcieliby widzieć w planie rewitalizacji miasta. Galeria zdjęć.

Rewitalizacja - spotkanie warsztatowe w południowej części miasta

To tylko jedno z całej serii spotkań konsultacyjnych, które mają zachęcić mieszkańców do większej aktywności w kształtowaniu przyszłości miasta. Kolejne spotkania dotyczyć będą typowania projektów do planu rewitalizacji i zostaną zorganizowane w styczniu 2017 r.