Rodzina jest najważniejsza. Konkurs wojewody dla organizacji pozarządowych

2021-08-17

Wraz z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem i z Radą ds. Rodziny zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny do konkursu „Rodzina jest najważniejsza”. Patronat honorowy na konkursem objął Stanisław Szwed – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

W konkursie mogą brać udział prezentacje – film, slajdy – przedstawiające najlepsze akcje podjęte na rzecz rodziny z ostatniego okresu działania organizacji. Prace należy zgłaszać do 17 września br. na adres Kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 4 października 2021 roku. Wygraną w konkursie są wycieczki dla 40 osób – do Warszawy, w Beskid Żywiecki oraz wycieczka po Kanale Gliwickim.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów pod linkiem https://www.pyskowice.pl/organizacje-pozarzadowe/.