ROK KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA - SYNA ŚLĄSKIEJ ZIEMI

2013-04-10

Sejmik Województwa Śląskiego na XXVII sesji w dniu 15 października 2012 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej ogłoszenia roku 2013 rokiem Kardynała Augusta Hlonda – Syna Śląskiej Ziemi. Program obchodów przewiduje uroczystości zarówno na Śląsku, jak i w Warszawie. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej www.slaskie.pl.