Rozstrzygnięto II edycję konkursu "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój"

2020-06-17

Burmistrz Miasta Pyskowice zawiadamia, że w ramach II edycji konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” dotację celową  przyznano na zakup i montaż kolektorów słonecznych – lamp solarnych na potrzeby oświetlenia alei  oraz parkingów na terenie ogródków działkowych WITAMINKA w Pyskowicach przy ul. Działkowej. Projekt Polskiego Związku Działkowców ROD WITAMINKA uzyskał największą liczbę punktów spośród czterech zgłoszonych. Wsparcie finansowe w kwocie 49.593,60 zł pozwoli na zainstalowanie 21 hybrydowych punktów świetlnych.

Rozstrzygnięto II edycję konkursu "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój"

Dotacja została udzielona ze środków własnych gminy Pyskowice na podstawie uchwały nr XVIII/167/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 27 lutego 2020 r. Zgodnie z § 2 ust. 11 regulaminu konkursu do zrealizowania wybierane są przedsięwzięcia, które uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli budżetu zadania.


Projekt oświetlanie solarnego na terenie ROD WITAMINKA  uzyskał najwyższą ocenę (14 pkt.) według kryterium efektywności ekologicznej. W ramach konkursu wpłynęły ponadto wnioski  dotyczące uruchomienia lamp słonecznych na obszarze ogrodów działkowych KONWALIA (wniosek PZD ROD KONWALIA), wybudowania ekologicznego oświetlenia Ptasiego Osiedla  (Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Domów Jednorodzinnych „MIKOSZOWINA - PTASIE OSIEDLE”) oraz projekt „Tajemniczy Ogród” (Szkoła Podstawowa nr 5).