Rusza akcja doręczania decyzji podatkowych

2021-01-26

Informujemy, że w pierwszych dniach lutego Urząd Miejski w Pyskowicach rozpocznie doręczanie decyzji podatkowych na rok 2021 poprzez pracowników Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, a także poprzez Pocztę Polską. 

Pracownicy dostarczą decyzje z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych. Prosimy odbiorców również o zachowanie niezbędnego reżimu sanitarnego oraz o podpisywanie potwierdzeń - w ramach możliwości - własnymi środkami piśmienniczymi. W przypadku przebywania w izolacji lub na kwarantannie - prosimy o poinformowanie o tym fakcie osobę dostarczającą decyzje.