RUSZA BUDOWA ORLIKA W "SZÓSTCE"

2012-07-18

6 lipca br. rozstrzygnięto przetarg na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4 (przy Szkole Podstawowej nr 6). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MORIS-SPORT Sp. z o.o. z Warszawy. Oferowana cena brutto za wykonanie robót wynosi 1 098 055,14 zł. 12 lipca br. podpisano umowę na wykonanie robót, a 18 lipca nastąpiło przekazanie placu budowy, umożliwiające rozpoczęcie robót. Termin zakończenia robót planowany jest na 11 października br.