Rusza Marszałkowski Budżet Obywatelski. To szansa również dla inicjatyw mieszkańców Pyskowic

2021-04-07

6 kwietnia rozpoczęła się III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego, ponownie jak dotychczas, będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. Pieniądze czekają również na zadania, które mogą być zrealizowane w Pyskowicach. Nabór potrwa do 16 maja.

Tym razem środki podzielone są na dwie równe pule: EKO oraz REGIO. - Przyjmując Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030” nakreśliliśmy kierunek, do którego zmierzamy. Projekty ekologiczne i przedsięwzięcia wpływające na poprawę środowiska naturalnego będą priorytetowe – wyjaśnia w komunikacie prasowym marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach puli EKO mogą być zgłaszane zadania spełniające łącznie trzy warunki:

  1. mają dominujący charakter ekologiczny; 
  2. wpływają na poprawę środowiska naturalnego;
  3. służą rozwojowi całego województwa.

W ramach puli REGIO bez zmian pozostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa. Na podregion nr 4 (do którego należą powiaty lubliniecki, tarnogórski i nasz gliwicki oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice) zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego przypadło 750 tys. zł, czyli 15 proc. budżetu.

W przypadku zadań EKO szacunkowa wartość zgłaszanych zadań nie będzie mogła być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyższa niż 25% wartości puli, natomiast w przypadku REGIO wskaźniki te wynoszą odpowiednio 20 000 zł i 50 proc. dostępnych środków dla danego podregionu.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO. Następnie wydrukowany i podpisany druk należy dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lub jednostek zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej) wraz z listą poparcia oraz, w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, oryginałem zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania.

Nabór wniosków, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramem, zakończy się 16 maja br.

Budżet obywatelski województwa śląskiego - link.