Wsparcie finansowe osób, które przyjęły uchodźców. Rusza przyjmowanie wniosków

2022-03-17

Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy, mogą ubiegać się w swoich gminach o świadczenie w zamian za ich zakwaterowanie i wyżywienie. Dofinansowanie związanych z tym kosztów wynosi 40 zł dziennie za każdą osobę, której udzielana jest wspomniana pomoc. Wnioski można też już składać w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

Na białym tle napis: świadczenie dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nad nim pasek w barwie niebieskiej i żółtej.

Podstawą prawną świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Zgodnie z nim rekompensata przysługuje ”każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe”, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

Warunki przyznania wsparcia określa rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 608), które weszło w życie 16 marca 2022 r.

Wnioski w tej sprawie przyjmuje Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3 w godzinach:

  • poniedziałek – wtorek: od 13.00 do 15.00
  • środa: od 7.30 do 9.30
  • czwartek: od 15:00 do 17:00
  • piątek: od 11.00 do 13.00.

Więcej informacji pod telefonem 32 332 61 06.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie (link .pdf): https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060801.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przedtwarzania danych osobowych (link):  https://bip.pyskowice.pl/res/serwisy/pliki/29109855?version=1.0