Pyskowickie Wieże 2015

Decyzją komisji do spraw przyznania wyróżnienia "Pyskowickie Wieże” z dnia 24 marca 2015 r., uhonorowani zostali:

 • śp. ks. Leonard Stroka - na wniosek mieszkańców za wieloletnią, pełną oddania pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców miasta Pyskowice;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” - na wniosek Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej Józefa Rubina za wieloletnią, szczególną działalność na rzecz osób chorych i ich rodzin.

Wręczenie wyróżnienia „Pyskowickie Wieże” odbyło się w 2015 roku po raz pierwszy i miało miejsce 12 czerwca 2015 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach w podczas X sesji Rady Miejskiej, która miała uroczysty charakter, ze względu na jubileusz 25-lecia samorządności.


Pyskowickie Wieże dla śp. ks. Leonard Stroka

Urodził się w 30 lipca 1949 roku w Białej Prudnickiej. Po maturze podjął studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. W 1973 roku ksiądz Leonard otrzymał święcenia diakonatu, a 28 kwietnia 1974 roku święcenia kapłańskie, z rąk księdza biskupa opolskiego Franciszka Jopa w Katedrze Opolskiej. Już 18 maja został skierowany jako wikary do parafii św. Mikołaja w Pyskowicach. Ówczesny proboszcz parafii, ksiądz August Duffek, usłyszał wtedy, że to dobry synek – jak sam, po latach, wspomina. W latach 1979 – 1983 pełnił posługę kapłańską w Tworogu i Korfantowie.
W 1983 roku, dekretem księdza biskupa ordynariusza Alfonsa Nossola, ksiądz Stroka został mianowany budowniczym nowego kościoła w Pyskowicach i rozpoczął się kolejny etap w jego życiu kapłańskim. Mury świątyni wznosił przez 8 lat. Dzięki pomocy wielu osób, świątynia powstała i 21 września 2003 roku nastąpiła konsekracja kościoła. Ksiądz Leonard Stroka został proboszczem Parafii Nawrócenia św. Pawła. Funkcję tę pełnił do śmierci (4 maja 2016 r.). Przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana dekanatu Pyskowice. W 1994 r. był inicjatorem Dożynek Miejskich w Pyskowicach. Wraz z władzami miejskimi przez lata organizował największą imprezę plenerową w naszym mieście. Przez dwie kadencje pełnił zaszczytną funkcję dziekana dekanatu pyskowickiego. Wiele lat pracował w Szkole Podstawowej nr 6, przygotowywał dzieci do sakramentu pierwszej komunii świętej oraz bierzmowania. Z jego inicjatywy powstał caritas parafialny (zajmujący się rozdawaniem żywności i odzieży najbiedniejszym) a także Stacja Opieki Caritas Diecezji Gliwickiej, w której mieszczą się gabinety rehabilitacyjne. Od 1992 roku był dekanalnym duszpasterzem Caritas. Wielokrotnie organizował akcje charytatywne (doroczne zabawy) na rzecz przedszkoli czy dzieci niepełnosprawnych. Dzięki Jego staraniom Parafia Nawrócenia św. Pawła dostała się do finału konkursu na najpiękniejszy kościół w województwie śląskim zajmując tam wysokie 10 miejsce, tym samym rozsławiając nasze miasto. Zasługą księdza Leonarda Stroki jest również wizyta Krzyża Światowych Dni Młodzieży w Pyskowicach (w 2009 r.)


Pyskowickie Wieże dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach”

Idea hospicyjna w Pyskowicach zrodziła się w 2002 r. Z inicjatywy lek. med. Hanny Smolik-Ziemniak oraz ks. Zbigniewa Wnękowicza proboszcza parafii MBNP.

W pierwszych latach działalności prowadzona była pod szyldem Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. W 2005 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach”, które swoją działalnością obejmuje okoliczne miejscowości.

Cele jakie sobie stawia Pyskowickie Hospicjum to:

 1. poprawa jakości życia pacjenta z ciężką chorobą poprzez likwidację objawów, zapewnienie bezpieczeństwa chorym i ich rodzinom,
 2. umożliwienie nieuleczalnie chorym i umierającym przebywanie w domu, w gronie najbliższych poprzez ograniczenie do minimum potrzeby hospitalizacji,
 3. kształtowanie, wśród pracujących wolontariuszy i lokalnej społeczności, postawy szcunku wobec życia i człowieka.

Obecnie opiekę nad pacjentami sprawuje:

 • 3 lekarzy medycyny,
 • 6 pielęgniarek,
 • 2 fizjoterapeutki.
 • kadra niemedyczna:
  ksiądz, 25 wolontariuszy

Hospicjum obejmuje opieką osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej (obecnie kilkanaście osób) świadcząc wizyty lekarskie, pielęgniarskie, a także porady psychologa, wizyty księdza i wolontariuszy niemedycznych. Najważniejszym zadaniem działalności hospicjum jest udzielanie opieki medycznej, opiekuńczej, psychologoczno-duchowej terminalnie chorym na chorobę nowotworową oraz pomoc w sprawowaniu opieki. Czas jaki jest poświęcony dla pacjentów jest różny i wynosi od kilku godzin do kilkunastu miesięcy, ale jest to czas pełnego zaangażowania zespołu medycznego oraz wolontariuszy niemedycznych.