Pyskowickie Wieże 2016

Decyzją komisji do spraw przyznania wyróżnienia "Pyskowickie Wieże” z dnia 4 lutego 2016 r., uhonorowani zostali:

  • Władysław Macowicz - na wniosek Burmistrza Miasta Pyskowice Wacława Kęski, w uznaniu całokształtu działań na rzecz miasta, szczególnie w sferze upowszechniania historii Miasta Pyskowice,
  • Młodzieżowy Teatr CARPE DIEM - na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej Jolanty Drozd, w uznaniu całokształtu dokonań artystycznych, krzewienie wartości patriotycznych i chrześcijańskich oraz promocję Miasta Pyskowice.

Pyskowickie Wieże dla Władysława Macowicza

25 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego podczas XVIII sesji Rady Miejskiej, wyróżnienie „Pyskowickie Wieże” wręczyli Władysławowi Macowiczowi Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd, Wiceprzewodniczący Józef Rubin wraz z Burmistrzem Miasta Pyskowice Wacławem Kęską.
Władysław Macowicz urodził się 2 stycznia 1930 roku w Gródku Jagiellońskim. Edukację rozpoczął w gimnazjum, później kontynuował naukę w liceum męskim w Gliwicach, by ostatecznie zdobyć wykształcenie historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim.
Od początku swojej kariery zawodowej związany był z oświatą. Najpierw jako kierownik Szkoły Podstawowej w Kamieńcu, a następnie przez 19 lat jako Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Pan Władysław Macowicz został powołany przez Ministra Oswiaty do pełnienia funkcji Inspektora Oświaty i Wychowania w Pyskowicach. Był również radnym Rady Gromadzkiej, Miejskiej i Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz radnym Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 1998-2002.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej czy też Złotym Krzyżem Zasługi – Złota Odznaka Zasłużony w rozwoju Województwa Katowickiego.
Jest aktywnym działaczem kółka filatelistycznego i numizmatycznego w Pyskowicach. Pełni funkcję prezesa koła nr 30 w Pyskowicach. Prowadzi również działalność wystawienniczą w Ratuszu, jest autorem wystaw. Na ten cel przekazał swoje wieloletnie zbiory.
Pan Władysław Macowicz jest doskonale znany lokalnej społeczności, dzięki swojemu zaangażowaniu w życie społeczne i kulturalne miasta. Z jego inicjatywy i przy jego udziale powstało Towarzystwo Przyjaciół Pyskowic i Towarzystwo Miłośników Ziemi Gliwickiej.
Chętnie dzieli się swoją wiedzą, edukując zarówno młodzież jak i dorosłych zainteresowanych historią Pyskowic.

 

Na zdjęciu od lewej: Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd, Władysław Macowicz, Burmistrz Miasta Pyskowice Wacław Kęska, Wiceprzewodniczący RM Józef Rubin

Pyskowickie Wieże dla Młodzieżowego Teatru Carpe Diem

27 lutego 2016 r., w trakcie koncertu uświetniającego obchody 15-lecia powstaniu teatru, Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd, Wiceprzewodniczący RM Józef Rubin, Burmistrz Miasta Pyskowice Wacław Kęska oraz Zastępca Burmistrza Miasta Pyskowice Wiesław Leszczyński, uhonorowali wyróżnieniem "Pyskowickie Wieże” członków Młodzieżowego Teatru Carpe Diem.

Historia Teatru Młodzieżowego Carpe Diem w Pyskowicach zaczęła się 16 lat temu, w 1999 roku. Powstało wtedy pierwsze przedstawienie, jeszcze nie pod szyldem teatru, ale już z teatralnym „zacięciem”. Miało to związek z przyjazdem do Gliwic papieża Jana Pawła II – dzisiaj św. Jana Pawła II. Z tej okazji Pyskowice, jako miasto sąsiadujące z Gliwicami, zorganizowało akcję uczczenia tego wydarzenia poprzez różne uroczystości i imprezy. Jedną z takich imprez była próba stworzenia spektaklu poświęconego życiu i działalności Karola Wojtyły. Stworzenia scenariusz podjęła się pyskowicka poetka, pani Krystyna Nalepka, muzykę napisał gliwiczanin, kompozytor i aranżer, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, św.p. Norbert Blacha, zaś całość wyreżyserował ks. Adam Spałek, ówczesny wikary parafii pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach oraz pani Agnieszka Nalepka, nauczycielka języka polskiego. Spektakl był połączeniem kilku materii: muzyki, światła i słowa, zaś udział w nim wzięli uczniowie pyskowickich szkół podstawowych, szkoły średniej i mieszkańcy naszego miasta. Przygotowane przez zespół ludzki przedstawienie stało się wielkim wydarzeniem w naszym małym miasteczku. Wzruszało, bawiło, ale przede wszystkim pokazało możliwości tej społeczności, która do tej pory nie obfitowała w talenty aktorskie. Spektakl grano wielokrotnie, stanowił nawet coś w rodzaju towaru eksportowego, gdyż pokazywano go również w innych miastach, takie jak Gliwice czy Kluczbork. A ponieważ współpraca układała się bardzo dobrze, na Boże Narodzenie 2000 r. Grupa twórców przygotowała spektakl pt. „Baśń z dwóch tysięcy i jednej nocy”. Była to inscenizowana historia zbawienia – od stworzenia człowieka, przez wydarzenia ze Starego Testamentu i narodzenie Jezusa, aż po czasy współczesne. Specjalnie na potrzeby spektaklu, pod tym samym tytułem powstała piosenka autorskiego duetu Krystyna Nalepka – Norbert Blacha, która została umieszczona na płycie z kolędami i pastorałkami stworzonymi przez tego nieżyjącego już, gliwickiego kompozytora.

Do tej pory teatr właściwie nie istniał. Byli twórcy, byli młodzi aktorzy, zwoływani wg potrzeby. Wśród nich był również Paweł Olender oraz Marcin Kątny. Ten duet stał się podwaliną teatru, który jest dziś bardzo ważnym elementem kultury nie tylko pyskowickiej, ale i regionalnej.

Marcin Kątny zafascynowany filmem Petera Weira pt. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” zaproponował stworzenie teatru o nazwie „Carpe Diem”, który systematycznie przygotowywałby spektakle i wystawiał je dla mieszkańców Pyskowic na scenie rodzimego MOKiS-u.

Pierwszy spektakl pod oficjalnym szyldem teatru odbył się 11 listopada 2001 roku i wystawiono go z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, która to rocznica na stałe weszła w kalendarz działalności teatru. Przedstawienie nosiło tytuł „Nazywam się Milijon” i było inną niż zwykle inscenizacją III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza. Obejrzało ją 18 widzów. Sukces, jak widać, raczej niespektakularny, ale nie zraził ani twórczyni, ani aktorów. Niebawem powstał pierwszy spektakl walentynkowy, na który przyszło już ponad sto osób. Spektakl powtórzono, a widzowie znów przyszli. Mało tego – wciąż przybywało aktorów, a ci, którzy pierwsi zaczęli przygodę, rozwijali się coraz bardziej.

Założycielką teatru, autorką wszystkich scenariuszy i reżyserką przedstawień jest Agnieszka Nalepka – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach. Wokalnie aktorów przygotowuje Adam Wójcik – absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, obecnie zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przygotowaniem tanecznym aktorów zajmuje się instruktor merytoryczny MOKiS Agata Sitarek – animator kultury, pedagog, instruktor tańca jazzowego.

Teatr zrzeszający na początku wyłącznie uczniów Gimnazjum nr 1 stał się z czasem teatrem, pod którego skrzydła garnęli młodzi ludzie z Gliwic, Łabęd, Toszka czy Tarnowskich Gór. Zapraszani na spektakle aktorzy, wykładowcy szkół aktorskich (Agnieszka Mandat czy Konrad Imiela) podkreślali bardzo wysoki, profesjonalny poziom przedstawień Teatru Carpe Diem, propagowali działalność Carpe w swoich środowiskach – w Krakowie czy Wrocławiu. W 2010 roku (w którym obchodziliśmy jubileusz 750-lecia miasta Pyskowice) soliście teatru nagrali piosenkę pt. „Ballada o Pyskowicach”, która stała się nieoficjalnym hymnem Pyskowic.

31 sierpnia 2011 roku, podczas XI sesji Powiatu Gliwickiego, pyskowicki Teatr Carpe Diem został wyróżniony nagrodą Bene Meritus za całokształt działalności kulturalnej i artystycznej promującej Pyskowice oraz powiat gliwicki.

Obecnie w teatrze występuje ok. 30 (czasami więcej) młodych aktorów i trudno jest dostać wejściówki na spektakle teatru – przedstawienia są powtarzane wielokrotnie, tak, że każde z nich łącznie ogląda ok. 1200-1500 osób, przy założeniu, że sala MOKiS pomieści maksymalnie 220 osób.

Wychowankowie teatru zdawali z powodzeniem egzaminy na wyższe uczelnie teatralne: PWST Kraków, PWST Wrocław oraz PSW-A Gdynia. Zjawiskiem tym zainteresowali się również profesorowie – socjologowie – na Uniwersytecie Wrocławskim powstają prace licencjackie i magisterskie, analizujące działalność teatru Carpe Diem pod kątem jego znaczenia dla społeczności lokalnej.

Teatr uczy i bawi. Promuje wartości chrześcijańskie. Mówi nam o Polsce, o historii, o Bogu, o miłości – o nas samych. Tematyka przedstawień jest różnorodna, począwszy od rozrywkową poprzez okolicznościową (np. Spektakle z okazji jubileuszy samorządu terytorialnego), aż do bardzo poważnej poświęconej m. in. Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II.

Wysoki poziom zrealizowanych spektakli oraz talent wykonawców sprawił, iż teatr ma rzesze wielbicieli nie tylko w Pyskowicach, ale również w powiecie gliwickim i pza nim, a nawet poza granicami kraju.

W trakcie 15 lat swojej działalności teatr zrealizował ponad 60 spektakli, a każdy kolejny budzi zachwyt widzów.

Teatr Młodzieżowy Carpe Diem poprzez swoją działalność stał się rozpoznawalną marką i wizytówką naszego miasta. Daje młodym ludziom możliwość rozwoju swoich talentów i pasji artystycznych. Jest doskonałą alternatywą na zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i nie tylko.

Na zdjęciu: scena sali widowiskowej MOKiS, a na niej przedstawiciele samorządu Miasta Pyskowice oraz członkowie Młodzieżowego Teatru Carpe Diem w trakcie wręczania Pyskowickich Wież