Pyskowickie Wieże 2017

Decyzją komisji do spraw przyznania wyróżnienia "Pyskowickie Wieże” z dnia 2 lutego 2017 r., uhonorowany został:

  • Zygfryd Smuda - na wniosek Radnego Roberta Bonka popartego podpisami mieszkańców, w uznaniu wieloletniej pracy na rzecz mieszkańców miasta Pyskowice.

Pyskowickie Wieże dla Zygfryda Smudy

Wręczenie wyróżnienia Zygfrydowi Smudzie odbyło się  16 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego podczas XXXI sesji Rady Miejskiej.

Zygfryd Smuda zawsze chętnie oddawał się pracy na rzecz mieszkańców Pyskowic.
Pełnił funkcję radnego Miasta Pyskowice - w latach 1984-1988 oraz po zmianach ustroju samorządu terytorialnego w I, II, IV i VI kadencji Rady Miejskiej w Pyskowicach. Pracował przede wszystkim w Komisjach Gospodarki Komunalnej, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

W roku 1999 był współorganizatorem Społecznego Komitetu Mieszkańców Miasta Pyskowice ds. Przejęcia przez gminę Pyskowice budynków mieszkalnych (tzw. Budynków pobumarowskich), gdzie pełnił funkcję przewodniczącego. W wyniku działań wspomnianego komitetu, przy współpracy z ówczesnych Wojewodą Katowickim Panem Willibaldem Winklerem, budynki administrowane dotychczas przez PPRiED „Łabędy” w Gliwicach zostały przekazane na rzecz Gminy Pyskowice.

Zygmunt Smuda  uczestniczył również w pracach kolegium redakcyjnego „Przeglądu Pyskowickiego”.

W 1981 roku został odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego.

Za działalność społeczną na rzecz środowiska został odznaczony w 1986 r. Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego.

W 1987 r. otrzymał odznaczenie Srebrnego Krzyża Zasługi.

Zdjęcie obrazuje moment wręczenia wyróżnienia. Od lewej Burmistrz Miasta Pyskowice Wacław Kęska oraz Zygfryd Smuda