Pyskowickie Wieże 2019

Decyzją komisji do spraw przyznania wyróżnienia "Pyskowickie Wieże” z dnia 4 kwietnia 2019 r., uhonorowani zostali:

  • Józef Rubin - na wniosek członków Klubu Seniora 50+, w uznaniu całokształtu działalności społecznej na rzecz mieszkańców miasta Pyskowice;
  • Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Pyskowicach - na wniosek Burmistrza Miasta Pyskowice Adama Wójcika, w uznaniu wieloletniej, pełnej oddania pracy na rzecz mieszkańców miasta Pyskowice.

Pyskowickie Wieże dla Józefa Rubina

W niedzielę 30 czerwca 2019 r. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Łapucha, Burmistrz Pyskowic Adam Wójcik oraz Dyrektor pyskowickiego MOKiS Henryk Sibielak, wręczyli wyróżnienie "Pyskowickie Wieże” Józefowi Rubinowi, w uznaniu za aktywne działania na rzecz Pyskowic i jego mieszkańców w sferze społecznej i samorządowej.

Józef Rubin, sprawując przez kilka kadencji funkcję radnego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, angażował się szczególnie w pracach Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Bezpieczeństwa I porządku. Zajmował się i promował tematykę ochrony środowiska, energetyki, drobnej wytwórczości, kultury, przestrzeni industrialnej, bezpieczeństwa oraz spraw społecznych. Obecnie jest Prezesem Stowarzyszenia "Senior50+” przy Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach. Szczególnie troszczy się o sprawy ludzi starszych będących członkami Stowarzyszenia "Senior 50+”, do każdego podchodzi indywidualnie i z troską.

Na zdjęciu wręczenie Pyskowickich Wież; od lewej: Józef Rubin, Dyrektor pyskowickiego MOKiS Henryk Sibielak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Łapucha oraz Burmistrz Pyskowic Adam Wójcik

Pyskowickie Wieże dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Pyskowicach

W sobotę 15 czerwca 2019 r. świętowaliśmy 70 lat obecności i pracy Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Pyskowicach. Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd, Burmistrz Pyskowic Adam Wójcik i Sekretarz Pyskowic Agnieszka Kazubek, dziękując za dotychczasową współpracę, wręczyli s. Justynie Wojcieszak, przełożonej polskiej prowincji, wyróżnienie "Pyskowickie Wieże” w uznaniu za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym miasta, wieloletnią pracę zgromadzenia na rzecz mieszkańców miasta.

Siostry nieprzerwanie pracują na rzecz mieszkańców Pyskowic, pełniąc funkcje kościelne (zakrystianka, organistka), katechetyczne, pracując w pyskowickim szpitalu. Obecnie pyskowicką wspólnotę tworzą trzy siostry: siostra Elżbieta Bańdziak - przełożona i katechetka, siostra Agnieszka Plasło, zakrystianka oraz siostra Renata Grucela, pielęgniarka.

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej powstało w 1854 r. we Wrocławiu w celu niesienia pomocy dziewczętom znajdującym się w trudnej sytuacji. Działalność zgromadzenia ukierunkowana jest przede wszystkim na ochronę godności osobistej dziewcząt poprzez ukazywanie im właściwej drogi życia i powołania. Siostry katechizują w szkołach, pracują w przedszkolach, ośrodkach interwencji kryzysowej, domach dziecka, bursach dla dziewcząt, prowadzą domy rekolekcyjne, organizują dni skupienia, czuwania modlitewne. Ponadto posługują w parafiach, w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Historia sióstr Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach zaczyna się od roku 1949. Przybyły tu na prośbę ówczesnego proboszcza, ks. Jenderka, który po rezygnacji z placówki sióstr Boromeuszek poszukiwał zgromadzenia, które podjęłyby się pracy wychowawczej i opiekuńczej w parafii. Zgromadzenie podjęło się tej pracy, jednak już w 1954 roku, po aresztowaniu kardynała Wyszyńskiego, wszystkie siostry zostały wysiedlone, by wrócić do parafii w okresie tzw. odwilży, tj. po roku 1956. Od tego momentu nieprzerwanie pracują na rzecz mieszkańców Pyskowic. Przez długie lata siostry zajmowały się haftowaniem niedostępnych wówczas koszulek chrzcielnych, czy wyrobem świec komunijnych. Wyjeżdżały z pyskowicką młodzieżą na pielgrzymki, organizowały Dni Skupienia czy wyjazdy na spotkania z ojcem św. Janem Pawłem II. Stały się również niepisanym "Caritasem" - miejscem, w którym każdy głodny czy zmarznięty pyskowiczanin mógł znaleźć pomoc. W okresie stanu wojennego Dom Sióstr był miejscem spotkań pyskowickiej "solidarności" i opozycjonistów niezrzeszonych, głównie za sprawą s. Waleriany i s. Regii. Później, kolejna z przełożonych, s. Barbara, założyła i prowadziła pyskowicką scholę "Cantamus Domino", która przez długie lata była wokalną wizytówką Pyskowic. Przyczyniła się również do powstania, w październiku 2012 r., Zespołu PRZEBUDZENIE.

Od momentu przybycia Sióstr Maryi Niepokalanej do naszego miasta, szeregi tego zgromadzenia zasiliło aż 18 pyskowiczanek, co w historii Zgromadzenia jest prawdziwym rekordem, gdyż z żadnego innego miasta nie było aż tylu powołań.

Zdjęcie przedstawia wręczenie Pyskowickich Wież; od lewej Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd, Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Drozd, Burmistrz Pyskowic Adam Wójcik, Sekretarz Pyskowic Agnieszka Kazubek, siostra Elżbieta Bańdziak