Samorządowcy i działacze społeczni z powiatu rozmawiali o współpracy

2023-05-24

Za nami I Kongres Gmin i Organizacji Pozarządowych Powiatu Gliwickiego w Pyskowicach. 22 maja z samo-rządowcami spotkał się wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, by porozmawiać o roli i znaczeniu III sektora. Jak podkreślał burmistrz Pyskowic Adam Wójcik to właśnie takie organizacje są ważnym parterem samorządów.

Grupa osób przy stole, w centrum mężczyzna w garniturze.

W wydarzeniu, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, uczestniczyło ok. 50 osób - przedstawicieli lokalnych samorządów, jak i organizacji z terenu powiatu. Była szansa, by podyskutować o potrzebach sektora pozarządowego i wyzwaniach dla niego.

Kongres stawiał sobie bowiem za cel dokonanie analizy i diagnozy sytuacji organizacji pozarządowych oraz działań społecznych w powiecie gliwickim, a także przedstawienie rozwiązań wspierających ich działalność i rozwój jako podmiotów odgrywających istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym.

Spotkanie było okazją do nawiązania nowych kontaktów, wymiany myśli i doświadczeń, a także otwarciem debaty o warunkach funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz społeczników z terenu powiatu gliwickiego. Jak zwracał uwagę burmistrz Pyskowic Adam Wójcik to dzięki nim wspólnoty samorządowe mogą działać sprawniej i lepiej, ważnym jest zatem stałe poszukiwanie rozwiązań i poprawianie współpracy.