SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

2013-07-31

W związku z obowiązkiem segregacji odpadów komunalnych przypominamy mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), że: 1. odpady segregowane – plastikowe butelki, opakowania, metalowe puszki i papierowe kartony  należy zgnieść przed wyrzuceniem. (Niestosowanie się do tej zasady generuje dodatkowe koszty); 2. odpady z papieru przygotowane w formie związanych sznurkiem wiązek umieszczone obok pojemników na odpady komunalne zmieszane także podlegają odbiorowi; 3. odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w zatoczkach śmietnikowych koło pojemników tylko w dniu wywozu do godziny 06.00 lub dnia poprzedniego. Odpady te są odbierane zgodnie z harmonogramem raz w miesiącu w terminach: 1 sierpnia, 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia.