SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

2010-05-18

Od kilku lat prowadzona jest na terenie naszego Miasta selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Zbiórka tą zostały objęte takie odpady jak: szkło białe, szkło kolorowe, odpady typy PET, makulatura, które gromadzone są przez mieszkańców zabudowy jedno i wielorodzinnej w oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w tzw „gniazdach". W tym roku zapraszamy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej do segregacji odpadów komunalnych „ u źródła" tj. już w miejscu ich powstawania tzn. na terenie własnej nieruchomości.

W tym celu Urząd Miejski w Pyskowicach na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Radnych Rady Miejskiej w Pyskowicach zmienił organizację „zbiórki odpadów w systemie selektywnym" umożliwiając gromadzenie odpadów w tzw systemie „workowym". Oznacza to, że mieszkańcy otrzymają nieodpłatnie w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Zaolszany 3 worki przeznaczone do selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów: makulatury, szkła białego, szkła kolorowego, odpadów typu PET i biodegradowalnych. Te ostatnio wymienione worki są przeznaczone jedynie dla mieszkańców uczestniczących w systemie zbiórki odpadów BIO pochodzących z pielęgnacji ogrodu, już posiadających pojemniki 240 litrowe na odpady biodegradowalne. Napełnione worki będą odbierane przez MPGK. Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem, który otrzyma każdy uczestnik systemu po raz pierwszy odbierający worek. Będzie też można pełne worki dostarczać w każdej chwili indywidualnie pomiędzy planowanym terminem zbiórki do siedziby MPGK Sp. z o.o. w przypadku np. zwiększonej ilości odpadów PET w okresie letnim, po uroczystości domowej lub w czasie większych porządków w ogrodzie. np. jesienią.

Niezależnie od powyższego informujemy, że nadal można wyrzucać posegregowane odpady do pojemników w tzw. „gniazdach". Niestety, wyrywkowe kontrole zawartości odpadów w poszczególnych pojemnikach wskazują, że mieszkańcy nie przywiązują należytej staranności do tego tematu. W koszach na poszczególne rodzaje odpadów znajdujemy wszystkie możliwe śmieci. Pragniemy uczulić mieszkańców na właściwą segregację odpadów już „u źródła" ich wytwarzania.

 

Przypominamy że, w gniazdach znajduje się:

pojemnik siatkowy do zbierania zgniecionych i bez nakrętek butelek PET po napojach i kosmetykach,

pojemnik niebieski do zbierania gazet, prospektów, papieru do pisania, papieru ksero, zeszytów, książek, torebek papierowych, kartonów, pudełek, tektury,

pojemnik biały dla szkła białego

pojemnik zielony dla szkła kolorowego, na umyte szklane butelki i słoiki po napojach, przetworach, sokach, butelki po alkoholu, stłuczkę szklaną.

 

Selektywna zbiórka odpadów w systemie „workowym" będzie po raz pierwszy w tym roku finansowana z budżetu miasta. Dlatego też prosimy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej o liczny udział. Przede wszystkim liczymy na grupę ok.450 gospodarstw jednorodzinnych, uczestniczących w zbiórce odpadów biodegradowalnych tzw. „zielonych", która jest prowadzona prawidłowo i pozwala na osiąganie przez Gminę Pyskowice z roku na rok coraz to lepszych wyników.
Równocześnie informujemy, że z dzielnic, w których odnotowane zostały przypadki gromadzenia odpadów zmieszanych w pojemnikach do zbiórki selektywnej, sukcesywnie będą likwidowane „gniazda". W pierwszej kolejności działaniem tym zostaną objęte gniazda na ul. Magazynowej i ul. Zaolszany.
Prosimy mieszkańców chętnych do przystąpienia do przedmiotowej zbiórki o zgłoszenie się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w celu zgłoszenia tego faktu i pobrania kompletu pierwszych worków. Następne worki opcjonalnie będzie można odbierać samemu lub otrzymywać w miejscu zamieszkiwania w przypadku odbioru przez MPGK Sp. z o.o napełnionych wcześniej worków.


Szczegółowe informacje w sprawie selektywnej zbiórki w systemie workowym udzielają:
• Urząd Miejski w Pyskowicach - mgr inż. Ewa Hermanowicz pok. 308 tel.32 332-60-56,
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zaolszany 3 tel. 32 233-26-01.