SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-02-22

W środę, 27 lutego, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XIX sesję Rady Miejskiej w marcu 2008 r.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Analiza realizacji Programu Pomocy Społecznej na lata 2007 - 2011 pod kątem konieczności nowelizacji.

VII. Sprawozdanie z pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) monitoringu i kontroli dotyczących rolniczego wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych;
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu
3) dokonania zmian budżetu miasta na 2008 r.

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.