SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-03-14
W środę, 26 marca, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Rozpoczecie o godzinie 16.00.

Porządek obrad:

I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z   XVIII  sesji Rady Miejskiej.

IV.  Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie iędzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XX  sesję Rady Miejskiej w kwietniu br.  

V.   Zapytania i wolne wnioski.

VI.  Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

VII. Stan przygotowań do obchodów 750 - lecia miasta.

VIII.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

       1)    przygotowania obchodów jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Pyskowicom w 2010 roku (przekazano do skrytki radnego 13 marca 2008 r.)

       2)    dokonania zmian budżetu miasta na 2008 r.
(przekazano do skrytki radnego 12 marca 2008 r.)

       3)    upoważnienia Burmistrza Miasta Pyskowice do zawarcia porozumienia
z Województwem Śląskim w sprawie  przejęcia zadania do realizacji.
(przekazano do skrytki radnego 19 marca 2008 r.)

       4)    wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
nr NP/II/0911/126/2/08 z dnia 6 marca 2008 r. (przekazano do skrytki radnego
19 marca 2008 r.).

       5)    zmiany Uchwały Nr XV/146/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Pyskowic poprzez wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej (przykanalików) z równoczesną likwidacją szamb, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania
(przekazano do skrytki radnego 20 marca 2008 r.).

IX.  Sprawy organizacyjne.

X.   Zamknięcie obrad XIX  sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.