Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-12-22

We wtorek, 30 grudnia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja na temat aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Pyskowicach oraz planowanych zmian.

V. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XXIX sesję w styczniu 2009 r.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Komisji Inwestycji i Budżetu,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii:

- Komisji Inwestycji i Budżetu,

- Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e) odczytanie poprawek wnoszonych przez Burmistrza Miasta,

f) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta dotyczącego nieuwzględnionych wniosków Komisji Inwestycji i Budżetu,

g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz głosowanie zbilansowanych wniosków: stałych komisji Rady Miejskiej, radnych, klubów radnych nieuwzględnionych w poprawkach Burmistrza Miasta, o których mowa w pkt „e", a zgłaszanych w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej w trybie przewidzianym w § 5 procedury uchwalania budżetu,

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały Rady Miejskiej nr IX/79/07 z 27 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie Gminy Pyskowice w ramach zasady de minimis
2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do trzech lat
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - działki nr 878/43 o pow. 0,0590 ha położonej w Pyskowicach w głębi ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego objętej KW 85469
4) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pyskowice nieruchomości - działki nr 511/35 o powierzchni 0,0029 ha położonej w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich
5) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2009
IX. Sprawy organizacyjne.
X. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę