SESJA RADY MIEJSKIEJ

2009-01-15

W środę, 21 stycznia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.

IV. Reorganizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach - informacja o podjętych działaniach.

V. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

VI. Sprawozdanie z pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.

VII. Zapytania i wolne wnioski.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XIII/151/03 z dnia 29 października 2003 r. W sprawie wykazu jednostek utworzonych (prowadzonych) przez gminę Pyskowice zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXXV/330/05 z dnia 26 października 2005 r.;

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach w 2009 roku przez Powiat Gliwicki;

3) zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Miasta Pyskowice na rok 2009.

4) zmiany uchwały nr III/45/02 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.