Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2009-03-20

W środę, 25 marca o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Ograniczenie transportu ciężkiego w południowej dzielnicy miasta Pyskowice - dyskusja.

VII. Pomoc społeczna - potrzeby a możliwości gminy. Sposób realizacji zadań własnych

i zleconych.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Gliwicach na lata 2009 - 2011

2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pyskowice

3) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia

4) zmiany uchwały nr XXVIII/277/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród

5) ustalenia granic obwodów głosowania na terenie miasta Pyskowice

6) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach i ustalenia siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.

7) przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

8) wyrażenia woli oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację przez Gminę Pyskowice projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Promocja kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

IX. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę