SESJA RADY MIEJSKIEJ

2009-05-21

W środę, 27 maja o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu  z XXXIV   sesji Rady Miejskiej.

IV. „Umiejętność konsultacji społecznych na styku „inwestycje - środowisko" drogą do zrównoważonego rozwoju" - prezentacja głównych założeń projektu Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gliwicach.

V. Informacja na temat kontynuacji budowy mieszkań w systemie TBS.

VI. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.   

VII. Zapytania i wolne wnioski.

VIII. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej.

IX. Stan techniczny budynków komunalnych -  plany remontowe. Ocena wywiązywania się Spółki MZBM z administrowania budynkami komunalnymi.

X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr VII/67/99 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 ( druk nr 266, przekazano do skrytki radnego 14.05.2009 r.);

2) zmiany uchwały nr VII/71/99 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 2
w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2. ( druk nr 267, przekazano do skrytki radnego 14.05.2009 r.);

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu (druk nr 269, przekazano do skrytki radnego 21.05.2009 r.).

4) dokonania zmian budżetu miasta na 2009 r. (druk nr 268, przekazano do skrytki radnego 20.05.2009 r.);

XI. Sprawy organizacyjne.

XII. Zamknięcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.