Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2009-10-16

W środę, 21 października o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta dot. analizy oświadczeń majątkowych.

VII. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Pyskowice z Organizacjami Pozarządowymi.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) Programu Współpracy Miasta Pyskowice z Organizacjiami Pozarządowymi na 2010 r.

2) pozbawienia statusu pomnika przyrody

3) wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

4) wyrażenia zgody na nabycie udziałów w wysokości 9/300 części w nieruchomości obejmującej działki 612/1, 614/1 i w nieruchomości obejmującej działkę 613/1 z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości

5) wyrażenia zgody na nabycie udziałów w wysokości 15/300 części w nieruchomości obejmującej działki 612/1, 614/1 i w nieruchomości obejmującej działkę 613/1 z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości

6) dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r. 

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę