SESJA RADY MIEJSKIEJ

2009-10-16

W środę, 21 października o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta dot. analizy oświadczeń majątkowych.

VII. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Pyskowice z Organizacjami Pozarządowymi.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) Programu Współpracy Miasta Pyskowice z Organizacjiami Pozarządowymi na 2010 r.

2) pozbawienia statusu pomnika przyrody

3) wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

4) wyrażenia zgody na nabycie udziałów w wysokości 9/300 części w nieruchomości obejmującej działki 612/1, 614/1 i w nieruchomości obejmującej działkę 613/1 z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości

5) wyrażenia zgody na nabycie udziałów w wysokości 15/300 części w nieruchomości obejmującej działki 612/1, 614/1 i w nieruchomości obejmującej działkę 613/1 z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości

6) dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r. 

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.