Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2009-11-19

W środę, 25 listopada o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
V. Zapytania i wolne wnioski.
VI. Sprawozdanie z pracy Komisji Inwestycji i Budżetu.
VII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
VIII. Inwestycje gminne -stan realizacji i zamierzenia w tym zakresie.
IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu (druk nr 311, przekazano do skrytki radnego 12.11.2009 r.);
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok (druk nr 312, przekazano do skrytki radnego 12.11.2009 r.);
3) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 - 2015 (druk nr 313, przekazano do skrytki radnego 12.11.2009 r.);
4) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 316, przekazano do skrytki radnego 12.11.2009 r.);
5) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice, (druk nr 317, przekazano do skrytki radnego 12.11.2009 r.);
6) zmiany uchwały nr XXV/198/08 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.08.2008 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pyskowice na lata 2008 - 2013 (druk nr 318, przekazano do skrytki radnego 12.11.2009 r.);
7) zmiany Uchwały Nr XLIII/411/2001 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia
19 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 5 z 2004r. poz. 144 z późn. zm. ), (druk nr 320, przekazano do skrytki radnego 19.11.2009 r.);
8) wyrażenia zgody na nabycie udziału w wysokości 4/60 części w działce nr 612/1 o pow. 0,0806 ha arkusz mapy 2, obręb Pyskowice, przeznaczonej pod projektowaną drogę gminną (druk nr 314, przekazano do skrytki radnego 12.11.2009 r.);
9) wyrażenia zgody na nabycie udziału w wysokości 4/60 części w działce nr 612/1 o pow. 0,0806 ha, arkusz mapy 2, obręb Pyskowice przeznaczonej pod projektowaną drogę gminną (druk nr 315, przekazano do skrytki radnego 12.11.2009 r.);
10) zmiany uchwały Nr XXXVII/300/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/283/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Miasta Pyskowice na rok 2009, (druk nr 322, przekazano do skrytki radnego 19.11.2009 r.);

11) dokonania zmian budżetu miasta na 2009 r., (druk nr 321, przekazano do skrytki radnego 19.11.2009 r.).

X. Sprawy organizacyjne.
XI. Zamknięcie XL sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.


Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę