SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-01-25

W środę, 27 stycznia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej.

IV. Szpital Powiatowy w Pyskowicach - informacja o sytuacji finansowej, kierunkach restrukturyzacji.

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Zarządzanie kryzysowe - współdziałanie służb na terenie miasta

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2010 roku przez Powiat Gliwicki (druk nr 330, przekazano do skrytki radnego 12.01.2010 r.).

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.