SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-03-19

W środę, 24 marca o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Wręczenie nagrody wyróżnionemu dzielnicowemu z Pyskowic.

IV. Przyjęcie protokołu  z XLIV  sesji Rady Miejskiej.

V. Informacja na temat zamierzeń  inwestycyjnych  TBS w Pyskowicach.

VI. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.   

VII. Zapytania i wolne wnioski.

VIII. Programy uchwalone przez Radę V kadencji, stopień ich realizacji.

IX. Ocena aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) powołania osób do pocztu sztandarowego (druk nr 338, przekazano do skrytki radnego 11marca 2010 r.)

XI. Sprawy organizacyjne.

XII. Zamknięcie XLV sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.