Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-05-21

W środę, 26 maja o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
V. Zapytania i wolne wnioski.
VI. Stan techniczny dróg i chodników w mieście - inwestycje i remonty wykonane w latach 2006- 2010, potrzeby na najbliższe lata.
VII. Nakłady na remonty w budynkach i lokalach komunalnych w latach 2006-2010, potrzeby na lata następne.
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku rzeki Drama w granicach administracyjnych gminy Pyskowice (druk nr 351, przekazano do skrytki radnego 19 maja 2010 r.);
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Pyskowicach obr. Dzierżno (druk nr 350, przekazano do skrytki radnego 11 maja 2010 r.)
3) dokonania zmian budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 352, przekazano do skrytki radnego 19 maja 2010 r.).

IX. Sprawy organizacyjne.
X. Zamknięcie XLVII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę