SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-05-21

W środę, 26 maja o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
V. Zapytania i wolne wnioski.
VI. Stan techniczny dróg i chodników w mieście - inwestycje i remonty wykonane w latach 2006- 2010, potrzeby na najbliższe lata.
VII. Nakłady na remonty w budynkach i lokalach komunalnych w latach 2006-2010, potrzeby na lata następne.
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku rzeki Drama w granicach administracyjnych gminy Pyskowice (druk nr 351, przekazano do skrytki radnego 19 maja 2010 r.);
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Pyskowicach obr. Dzierżno (druk nr 350, przekazano do skrytki radnego 11 maja 2010 r.)
3) dokonania zmian budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 352, przekazano do skrytki radnego 19 maja 2010 r.).

IX. Sprawy organizacyjne.
X. Zamknięcie XLVII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.