SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-06-22

W czwartek, 24 czerwca o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Bezrobocie na terenie miasta - sposoby aktywizacji bezrobotnych.

VII. Gospodarowanie mieniem gminy - sprzedaż, nabywanie, komunalizacja w latach 2006 - 2010.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu (druk nr 359, przekazano do skrytki radnego 17.06.2010 r.);

2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Świerkowej na okres 10-ciu lat (druk nr 353, przekazano do skrytki radnego 9.06.2010 r.);

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - działki nr 907/42 położonej przy ul. Czechowickiej w Pyskowicach (druk nr 354, przekazano do skrytki radnego 9.06.2010 r.);

4) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej

w Pyskowicach przy ul. Karola Miarki 3, oznaczonej numerem ewidencyjnym 775/7 o pow. 0,0207 ha, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00105487/0 (druk nr 355, przekazano do skrytki radnego 9.06.2010 r.);

5) nadania nazw ulicom w Pyskowicach biegnącym w kierunku na północ od

ul. Jana III Sobieskiego (druk nr 356, przekazano do skrytki radnego 10.06.2010 r.);

6) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 357, przekazano do skrytki radnego 10.06.2010 r.);.

7) dokonania zmian budżetu miasta na 2010r. (druk nr 358, przekazano do skrytki radnego 17.06.2010 r.);

IX. Sprawy organizacyjne.
X. Zamknięcie XLIX sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.