Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-11-09
W środę, 10 listopada o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez gminę Pyskowice w roku szkolnym 2009/2010.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia programu modernizacji systemu ciepłowniczego Gminy Pyskowice (druk nr 390, przekazano do skrytki radnego 4.11.2010 r.);

2) wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do zatrudnienia skazanych w celu wykonania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej (druk nr 389, przekazano do skrytki radnego 4.11.2010 r.);

3) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. (druk nr 386, przekazano do skrytki radnego 2.11.2010 r.);

4) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice przyjętego Uchwałą Nr XL/384/2001 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 września 2001 r. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 387, przekazano do skrytki radnego 4.11.2010 r.);

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Zabrze (druk nr 385, przekazano do skrytki radnego 25.10.2010 r.);

6) dokonania zmian budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 388, przekazano do skrytki radnego 4.11.2010 r.);

VIII. Sprawozdanie z działań Burmistrza w okresie kadencji 2006 - 2010.

IX. Sprawozdania z prac komisji Rady.

X. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej V kadencji.

XI. Sprawy organizacyjne.

XII. Zamknięcie LIII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę