SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-11-29

W środę, 1 grudnia o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji przez radnego seniora.

II. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

III. Stwierdzenie prawomocności obrad.

IV. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.

V. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

VI. Powołanie składów osobowych komisji Rady Miejskiej.

VII. Wybór przewodniczących komisji Rady Miejskiej.

VIII. Sprawy organizacyjne.

IX. Zamknięcie I sesji Rady Miejskiej.