Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-12-06

W czwartek, 9 grudnia br. o godz. 17.30  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. 

Porządek obrad:

I. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.

IV. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Pyskowice.

V. Wystąpienie programowe Burmistrza Miasta Pyskowice.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 18, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);

2) zmiany uchwały nr XL/318/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia

25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pyskowice (druk nr 15, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);

3) przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Pyskowice (druk nr 391, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);

4) wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Miasta od dochodzenia zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pyskowicach przy ul. Szopena 5/III/7 (druk nr 19, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);

5) dokonania zmian budżetu miasta (druk nr 16, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);
6) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr I/3/06 z dnia
24 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej
w Pyskowicach oraz ustalenia zakresu ich działania (druk nr 17, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);
VIII. Sprawy organizacyjne.
IX. Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę