SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-12-06

W czwartek, 9 grudnia br. o godz. 17.30  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. 

Porządek obrad:

I. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.

IV. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Pyskowice.

V. Wystąpienie programowe Burmistrza Miasta Pyskowice.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 18, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);

2) zmiany uchwały nr XL/318/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia

25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pyskowice (druk nr 15, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);

3) przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Pyskowice (druk nr 391, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);

4) wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Miasta od dochodzenia zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pyskowicach przy ul. Szopena 5/III/7 (druk nr 19, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);

5) dokonania zmian budżetu miasta (druk nr 16, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);
6) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr I/3/06 z dnia
24 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej
w Pyskowicach oraz ustalenia zakresu ich działania (druk nr 17, przekazano do skrytki radnego 2.12.2010 r.);
VIII. Sprawy organizacyjne.
IX. Zamknięcie sesji.