SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-02-17

W środę, 23 lutego o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Reorganizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach - informacja o podjętych działaniach i perspektywach rozwoju.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2010. (pismo Burmistrza Miasta Pyskowice znak ZOPO/63/2011 z dnia 9.02.2011 r., przekazano do skrytki radnego 10.02.2011 r.).

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) aktualizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pyskowice" (druk nr 36, przekazano do skrytki radnego 16.02.2011 r.);

2) zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania (druk nr 34, przekazano do skrytki radnego 3.02.2011 r.);

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację projektu: „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" (druk nr 26, przekazano do skrytki radnego 25.01.2011 r.);

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację projektu: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" (druk nr 35, przekazano do skrytki radnego 16.02.2011 r.);

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2027 (druk nr 38, przekazano do skrytki radnego 17.02.2011 r.);

6) dokonania zmian budżetu miasta na 2011 r. (druk nr 37, przekazano do skrytki radnego 17.02.2011 r.).

IX. Sprawy organizacyjne.

X. Zamknięcie sesji.