SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-05-20
W środę, 25 maja o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
V. Zapytania i wolne wnioski.
VI. Omówienie uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z dnia 9.05.2011 r. - przekazano do skrytki radnego 12.05.2011 r.).
VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
I. Programu zdrowotnego na lata 2011-2014 dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C (druk nr 55 przekazano do skrytki radnego 12.05.2011 r.);
II. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 54, przekazano do skrytki radnego 12.05.2011 r.);
III. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2027 (druk nr 56, przekazano do skrytki radnego 18.05.2011 r.).
VIII. Sprawy organizacyjne.
IX. Zamknięcie sesji